Katechizm Kościoła Katolickiego (1992)

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" [79].

Zasady przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

W tym wpisie zajmę się zasadami i praktykami, które rządzą przygotowaniem do bierzmowania. Będę brał niektóre punkty znalezione w Internecie i opatrywał je komentarzami.

„Możliwa jedna nieobecność na spotkaniu w ciągu całego cyklu – usprawiedliwiona przez rodziców.”

Hm, mocno restrykcyjne. Czy można karać (a odsunięcie od bierzmowania będzie pewną karą), za losowe, niezawinione systuacje? Zwłaszcza, że można sobie wyobrazić sposób nadrobienia luk. Ja czasem daję nieobecnym, oprócz pisemnych materiałów ze streszczeniem treści spotkania, płytę z archiwalnym nagraniem katechezy. A potem na spotkaniu indywidualnym sprawdzam, czy ktoś to obejrzał i co zostało.

„Comiesięczna spowiedź potwierdzona przez spowiednika.”

Na podstawie czego nakładamy taki przymus na kandydata? Czy jest gdzies takie przykazanie? Nawet w seminarium, gdzie zachęcano do częstszej i regularnej spowiedzi nie rejestrowano jej – dlaczego więc robi się tu coś takiego przy bierzmowaniu?

„Wymagana dwukrotna opinia katechety – pierwsza na drugie spotkanie, druga pod koniec cyklu spotkań. W przypadku dwukrotnej negatywnej opinii katechety skreślenie z listy kandydatów.”

To bardzo ważne i dobre. Nie wiem czy potrzeba dwa razy. Ja na początku zapowiadam – jeśli twój katecheta powie „nie” ja też powiem „NIE”. Polemizowałbym tylko z opinią – by nie zadręczać katechety. Wystarczyłby podpis – wyrażenie zgody i ew. możliwość jakiegoś dopisku.

„Wypełnienie wymagań kandydaci potwierdzają poprzez zbieranie wpisów w dzienniczku przygotowania. Proszę traktować go jako formę pomocy i mobilizacji, a nie jako narzędzie kontroli i represji.”

Przepraszam bardzo, ale wbrew pobożnym życzeniom indeks, który będzie się sprawdzać z natury rzeczy będzie narzedziem kontroli i sankcji, gdy ktoś nie wypełnił wymagań.

 „w małych grupach (10-12 osób)”

Hm, znam ja dynamikę małych grup. 10-12 osób to nie jest mała grupa. Rozumiem problemy z brakiem animatorów, ale jeśli w grupie ma być 12 osób to… jest to w dużej mierze bez sensu.

„18. Organizując obrzęd bierzmowania należy zatroszczyć się o: (…)  Komunię świętą pod dwiema postaciami”

Świetny pomysł!

„(spotkania odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca)
1.Wpisanie kandydata do sakramentu bierzmowania (wrzesień)
2.Przyjęcie różańca przez kandydatów do sakramentu bierzmowania (październik)
3.Procesja wstawiennicza za zmarłych (listopad)
4.Przejęcie światła i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (grudzień)
5.”Wdzięczne kolędowanie” przy żłóbku (styczeń)
6.Przyjęcie medalika i ofiarowanie swojego powołania (luty)
7.Dopuszczenie kandydatów do sakramentu bierzmowania (marzec)
8.Podjęcie pokuty i wdzięczności za odkupienie (kwiecień)
9.Przyjęcie Pisma Świętego i zawierzenie Maryi (maj)
10.Przyjęcie błogosławieństw i poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa (czerwiec)”

Groch z kapustą. Kryterium doboru tematów jest pobożnościowo – okolicznościowy. Ani tu ewangelizacji, ani katechumenatu, ani mistagogii. Dodam, że często ten groch występuje.

Kandydat jest zobowiązany do zachowania właściwej postawy świadczącej o przynależności do Kościoła w każdym miejscu i o każdym czasie.

Przykład zasady, która jest niejasna i może być różnie interpretowana. Generalnie oczywiście słuszna, ale czy możemy jasno i precyzyjnie okreslić, że została przekroczona? Czy pilne chodzenie do szkoły jest świadectwem właściwej postawy chrześcijanina? Zapewne tak. Czy wagary kłócą się z taką postawą? Zapewne tak. W jakim przypadku jednak będziemy mogli powiedzieć, że zasada została złamana? Czy po jednej godzinie wagarów? Czy potrzeba siedmiu dni, a może trzydziestu?

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się na dwóch płaszczyznach.

Uczestnictwo i zaangażowanie w życie Kościoła.

Obejmuje:

1.Uczestnictwo we Mszy św. świątecznej i niedzielnej – godz. 18.00.
2.Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych w każdy trzeci piątek miesiąca – godz. 19.00. (Zastrzega się możliwość zmiany terminu w danym miesiącu. Kandydaci wcześniej zostaną o tym poinformowani).
3.Udział w nabożeństwach:
–      różańcowym – 10 razy, (dlaczego nie 9 lub nie 11 razy?)

–      adwentowym (Roraty) – 6 razy, (dlaczego nie 5 lub nie 7 razy?)

–      Droga Krzyżowa – 3 razy, (dlaczego nie 2 lub 3 razy?)

–      Gorzkie Żale – 3 razy, (dlaczego nie wystarczy raz?)

–      majowych – 10 razy. (dlaczego nie 20 razy?)

a tu inne:

d) uczestnictwa w nabożeństwach: różańcowym (październik), roratach
(listopad/grudzień), drodze krzyżowej (marzec/kwiecień), gorzkich żalach
(marzec/kwiecień), majowym (maj) – wystarczy wziąć udział w jednym nabożeństwie z
każdego rodzaju. (w tej parafii wystarczy tylko po jednym, by zaliczyć)

Swoje uwagi dopisałem na czerwono. Chcę zwrócić uwagę na arbitralność tych ustaleń i zobowiązań. Ktoś stwierdził, że tak mniej więcej na trzeciej części trzeba uczestniczyć. Tymczasem nabożeństwa te nie są potrzebne do zbawienia i można być bardzo dobrym chrześcijaninem nie uczestnicząc nigdy w żadnym z tych nabożeństw. Arbitralność dotyczy także wyboru nabożeństwa – „zapomniano” o Pierwszych Piątkach o czerwcowym i procesjach z okazji Pierwszej Niedzieli.

Nie bardzo też rozumiem dlaczego zobowiązuje się kandydatów do udziału w niedzielnej Mszy Świętej o godz. 18.00. Być może są jakieś racje – może specjalne nauczanie? Niestety nie ma o tym mowy.

Zakończyłeś/aś pierwszy etap przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
Czas rozpocząć część drugą.
Pamiętaj jednak, że wraz z wyższym „levelem”
wzrasta też poziom trudności i wymagań.
Jako ekipa przygotowująca życzymy powodzenia!

Podkreślenie moje – fajny ten level. Ja bym się jednak wstrzymał przed „poetyką” pokonywania trudności, by dopaść do celu.

(nie ma grup koedukacyjnych)

I bardzo dobrze – jeśli tylko są możliwości

W stronę dojrzałości – próby wychodzenia z impasu. Zarys parafialnego przygotowania do bierzmowania.

Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

W stronę dojrzałości – próby wychodzenia z impasu. Zarys parafialnego przygotowania do bierzmowania.

Poprzedni tekst był krytycznym spojrzeniem na przygotowanie do bierzmowania. Obecny jest próbą pokazania jak obecnie próbuję omijać rafy na które kiedyś sam często wpadałem.

Jest to zapis pewnego doświadczenia , które cały czas się dzieje, z każdym rokiem przybiera nieco inny kształt, mam nadzieję, że się doskonali. Nie jest to ideał – program ma swoje braki i bezradności. Mam jednak przekonanie, że wart jest prezentacji. Czytaj więcej

Chipowanie wiernych – negatywnie o przygotowaniu do bierzmowania

Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Chipowanie wiernych – negatywnie o przygotowaniu do bierzmowania

Nadszedł czas, by zrobić porządek w Kościele. Mam przekonanie, że wielu księży, katechetów, liderów grup, świeckich w Kościele ma dość udawania i gry pozorów. Jezus Chrystus mówi ciągle do Kościoła: „Obyś był zimny albo gorący!” (Ap 3,15b) A masy wiernych pozostają letnie. Nasz kraj jest chrześcijański i katolicki, ale tylko na poziomie autodeklaracji wiary – ludzie przyznają się i chcą przynależeć do Kościoła. Gdy jednak w grę wchodzą ich poglądy, treść wierzeń i poziom praktyk religijnych to wszystko wygląda na katastrofę i totalny upadek.

Czy nie uczestniczymy w wielkim oszustwie? Czy nie czas zedrzeć maski? Postawić prawdziwe wymagania? Określić, kto wierzy, a kto tylko udaje? Czytaj więcej

Imię do bierzmowania

Jedną z ważniejszych rzeczy jakie interesuje modzież przy okazji bierzmowania to wybór imienia. Skąd wiem? Mam ustawiony alert google na frazę "bierzmowanie" i jest to jeden z najczęściej poruszanych tematów.

A młodzież oczywiście googluje. Po tym googlowaniu widać nawet kiedy w Polsce jest sezon na bierzmowanie. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zapytań "imię do bierzmowania" w skali roku.

Kliknij: imię do bierzmowania w Internecie

Czasami bywają cudeńka. Popatrzcie na ofertę (celowo nie podaję źródła) numerologa:

TRANSFORMACJA NUMEROLOGICZNA to proces polegający na dodaniu imienia, bądź imion precyzyjnie dobranych do indywidualnych potrzeb danej osoby tak, aby wszystkie wibracje z naszej karty numerologicznej uzupełniały się i wzajemnie wzmacniały, oraz stanowiły harmonię z Drogą Życia z daty urodzenia.
(…) Niekiedy celem TRANSFORMACJI jest wzmocnienie talentów i "zasobów" które dana osoba posiada (np. talenty artystyczne, występy publiczne).

Każde dziecko po przystąpieniu do bierzmowania i otrzymaniu nowego imienia, przechodzi nieświadomie transformację.
Niestety w ok. 90% przypadków jest to transformacja na niekorzyść…
(…) Wybieramy dziecku imię do chrztu intuicyjnie, bądź "po przodku", ale warto pamiętać że takie imię już na starcie wywiera na nasze maleństwo ogromny wpływ !!!!
Dlatego warto przed tak ważnymi momentami w życiu jak CHRZEST, BIERZMOWANIE, czy własny ŚLUB zasięgnąć porady NUMEROLOGA.

(…) Proces TRANSFORMACJI NUMEROLOGICZNEJ wygląda tak:

1.wykonuję dokładną analizę na podstawie daty urodzenia, oraz wibracji istniejących już imion i nazwisk (ocena czego mamy w nadmiarze, a jakich energii nam brak).
2.precyzyjnie dobieram imię/imiona posiadające określony rodzaj energii, w zależności od potrzeb, takie które będą nas wzmacniać, harmonizować, tuszować, itp.

albo to:

kliknij:  Babcia szuka imienia dla wnuka, które by dobrze wibrowało – oczywiście do bierzmowania.

 Pomijając jednak cały bełkot numerologiczny wybór imienia "kręci" młodzież. Niestety najczęściej w aspekcie estetycznym:

Które imie najlepsze na bierzmowanie?Keira, Afra, Tabita, Miriam, Nadia, Rebeka, Safira, Tacjana, Salomea.

Zaznaczam, że wszystkie są święte. Nie mam pewności tylko co do Safiry i Tabity.

może macie inne nietypowe propozycje? ; )

Gdyby dać jakąś sensowną propozycję, to młodzież byłaby na to otwarta. Ja opowiadam o bł. Laurze – potem wiele dziewcząt wybiera ją na patronkę. A ideałem byłby jakiś chrześciajński serwis o imionach i świętych – przewodnik dla szukającej młodzieży.

Może to: http://www.imiona.net.pl/

Książki o bierzmowaniu

Książki, które mogą się przydać w czasie przygotowań do bierzmowania:

Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Cztery kroki do Miłości. Jak usłyszeć, poznać i dotknąć Boga?

Cztery kroki do Miłości - dobra książka dla kandydatów do bierzmowaniaKsiążka "Cztery kroki do miłości" pokazuje sposób budowania więzi między człowiekiem a Bogiem – używając jako ilustracji opowiadań o relacjach międzyludzkich. Książka akcentuje potrzebę przyjaźni – miłości między człowiekiem i Bogiem. Tę relację trzeba budować przez poznanie Boga, które dokonuje się na trzech płaszczyznach – Słowa Bożego, modlitwy i życia sakramentalnego.

Książka nie tylko uczy o konieczności czytania Pisma Świętego, ale podaje praktyczne rady dla chcących rozpocząć czytanie. Wprowadza także w prostą formę modlitwy z Pismem Świętym – lectio divina. Uczy spojrzenia na sakramenty jako formy osobistego i intymnego kontaktu z Bogiem. Książka jest wprowadzeniem w życie wiary, może być narzędziem ewangelizacji oraz prowadzić przez pierwsze kroki świadomego wchodzenia w życie Kościoła.

Adresatem książki jest głównie młodzież gimnazjalna i starsza. Książka będzie także przydatna dla osób pracujących z młodzieżą – księży, katechetów i animatorów. Zwłaszcza tych, którzy przygotowują młodzież do bierzmowania.

Opinie:

ks. Grzegorz Grąbczewski
Książeczka "Cztery kroki do Miłości. Jak usłyszeć, poznać i dotknąć Boga?" w pierwszym momencie wydaje się niepozorna, jednak po przeczytaniu ujawnia się jej wielkość. Prosty język, jasna treść, a przede wszystkim prawda o Bogu, który chce być poznany przez człowieka. Interesująca jest metoda "5 palców" odnośnie zgłębiania Pisma Świętego. Książeczka momentami zabawna, momentami głęboko refleksyjna, zawsze autentyczna w przekazie i przeżyciu. Polecam.

Kliknij: http://goo.gl/hnLJ5