Dialog proboszcza i biskupa w czasie liturgii bierzmowania

W czasie liturgii sakramentu bierzmowania, po homilii, następuje dialog między proboszczem i biskupem, w który włączają się na koniec bierzmowani.

Po Ewangelii biskup przeprowadza z proboszczem dialog:

Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

Moja propozycja to rezygnacja z głębokiego przekonania proboszcza oraz rozszerzenie i uszczegółowienia jak wyglądało przygotowanie do bierzmowania.

Może to wyglądać tak.

Prawda ludzkiego serca znana jest tylko Bogu. Kandydaci do bierzmowania odbyli osiem wspólnych katechez i tyleż samo spotkań w małych grupach z animatorami. Część z nich uczestniczyła w rekolekcjach zamkniętych. Wielu przechodziło trudne indywidualne spotkania z księdzem przygotowującym do bierzmowania. Parafia modliła się nad przygotowującymi się a kandydaci uczestniczyli w sakramencie pojednania.

Biorąc pod uwagę to co po ludzku możliwe jest do sprawdzenia wydaje mi się, że kandydaci pozostając jak każdy człowiek słabymi i grzesznymi ludźmi przygotowani są do przyjęcia sakramentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *