Jak zacząć?

Jak zacząć przygotowanie do bierzmowania?

Można wyjść do dużej i nieznanej sobie grupy młodzieży i zacząć ich z miejsca „jopać”, jacy to oni są beznadziejni i jak bardzo nie zasługują na bierzmowanie. Wejść gorliwie w rolę pana ich życia i śmierci.

Można, tylko, że to do niczego nie prowadzi.

Trzeba inaczej. Jak? Do końca nie wiem.

Zwykle zaczynałem od wezwania, by kandydaci wzięli z kościoła deklarację z zasadami przygotowania, przeczytali, wypełnili, podpisali i przyszli przynajmniej z jednym z rodziców do kancelarii. W Mławie przychodzili w tygodniu i był czas, by z każdym z nich chwilę porozmawiać. W Winnicy przychodzili najczęściej w niedzielę i tego czasu nie było. Z kilku minut robiła się minuta.

W tym roku rozpocząłem w inny sposób.

Napisałem do potencjalnych kandydatów list, który w niedzielę mogli sobie wziąć w kościele, ze stolika za ławkami.

List był następującej treści:

Dla tych, którzy ewentualne chcieliby przystąpić
do bierzmowania

Winnica, 10 czerwca 2018

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Cześć!

Czy chciałbyś przyjąć bierzmowanie?

Jeśli tak, to zapraszam Cię byś rozpoczął przygotowanie.

Nie stawiam żadnych wstępnych wymagań – nie musisz być idealny, najmądrzejszy i najpobożniejszy. Masz prawo się zastanawiać, mieć wątpliwości i pytania. Ja w twoim wieku byłem daleko od Boga, uważałem się za niewierzącego i nie praktykowałem ani modlitwy, ani udziału we Mszy Świętej, ani spowiedzi. Kiedyś pewnie opowiem jak to się stało, że wszystko się zmieniło.

Teraz chcę byś wiedział jedno:

nie musisz przyjąć bierzmowania

Nie jest ono potrzebne do ślubu tak jak chrzest. Jeśli tylko myśl o ślubie ma cię motywować do bierzmowania to masz tutaj moje oświadczenie na piśmie, że będziesz miał ślub bez bierzmowania. Jeśli jakiś nadgorliwy proboszcz będzie tego wymagał to pomogę ci wtedy, by nie czynił ci problemów. Zrozum mnie dobrze – wypada i jest bardzo wskazane, by dorosły człowiek idący do ślubu miał bierzmowanie, ale naprawdę nie jest ono potrzebne do ważności sakramentu małżeństwa. Takie jest prawo – ja tego nie wymyślam.

Potrzebne jest natomiast bierzmowanie do tego, by zostać ojcem czy matką chrzestną, ale przecież nie musisz nim zostawać. Może to być nawet wygodne. Ktoś cię poprosi a ty powiesz: „No wiesz, stary, chciałbym być chrzestnym twojego dzieciaka, ale wiesz… nie mam bierzmowania”.

Nie musisz przyjmować bierzmowania, jeśli jednak decydujesz się na nie,
to wiązać się to będzie z pewnymi obowiązkami, spotkaniami, zadaniami. Potrzebna jest tu twoja właściwa intencja i uczciwość.

Możesz nawet nie wierzyć w Boga, mieć poważne wątpliwości, ale uczciwość nakazuje, by przynajmniej próbować tego Boga szukać i znaleźć.

Chcę cię traktować poważnie, więc proszę o poważne wejście w to przygotowanie, jeśli już na nie się zdecydujesz.

Jak będzie ono wyglądało?

Najpierw zadzwoń do mnie i umów się (sam) na krótkie spotkanie.
Mój telefon to 501 231 895. Jak nie mogę odebrać a widzę, że ktoś próbował trzy razy się dodzwonić, czyli żadna pomyłka, to oddzwaniam.

Na spotkaniu pogadamy chociaż kwadrans i choć trochę się poznamy. Nie bój się, to nie będzie egzamin, nie musisz się stresować.

We wrześniu (2 IX) przyjdź z rodzicami na Mszę Świętą o 9.15 i zostańcie chwilę po niej – przez jakieś 15 minut zbiorę najważniejsze rzeczy związane z przygotowaniem, by nie było potem jęczenia, że „nie wiedziałem”.

Tydzień później (9 IX) zapraszam cię o 15.00 na integrację, na boisko w Golądkowie. Będzie m.in. pokaz zumby i kick-boxingu (zapiszesz się do sekcji albo sobie zrobisz zdjęcie w rękawicach i kasku), grill i parę innych rzeczy, zawsze coś wybierzesz. Weź rodziców i rodzeństwo.

A potem średnio raz w miesiącu spotkania. Spotkania będą najczęściej w soboty o 11.00 – mam nadzieję, że do tej godziny się wyśpisz i będzie jeszcze przed imprezą, jeśli takową będziesz planował. Zapraszam cię na spotkania do auli internatu w Golądkowie – będzie miło, ciepło i wygodnie.

Pojedziemy też gdzieś wszyscy na rekolekcje od piątku do niedzieli.

Będzie trochę roboty w domu, ale czysto symbolicznie, bym się przekonał, że w ogóle coś myślisz o tym przygotowaniu.

Wymagań będzie niewiele, ale za to obiecuję ci uroczyście żelazną konsekwencję – jeśli dwa razy opuścisz jakieś spotkanie i nie usprawiedliwisz tego we właściwym czasie to… Nie, nie, nie przekreślę cię wcale, ale zaproszę, byś za rok spróbował raz jeszcze.

Szczegóły poznasz w deklaracji, którą dostaniesz, gdy spotkasz się ze mną.

Pozdrawiam cię

i mój podpis

Zapraszam w nim do umawiania się na kwadrans rozmowy, z grubsza opisuję jak będzie wyglądać bierzmowanie. Stawiam sprawę jasno, że nie jest ono koniecznie potrzebne do ślubu. Zapowiadam wrześniowe spotkania – organizacyjne i integracyjne.

Kandydaci dzwonią i umawiają się.

Jak wygląda spotkanie? Ważne, by było serdeczne i nie urzędowe. Zatem w kancelarii, ale nie zza biurka. Najlepiej ustawić naprzeciw siebie dwa krzesła. Pamiętać o humorze, zażartować, powiedzieć komplement, pochwalić, docenić. Przy odrobinie starania zawsze znajdzie się prawdziwy powód.

Pytam ( to końcówka III klasy gimnazjum) o szkołę, także tę przyszłą.

Pytam o zainteresowania, pasje.

Zadaje pytanie: „Jak określiłbyś swoją wiarę? Słaba, średnia, mocna?”

Oraz: „Jak określiłbym swoje praktyki religijne? Słabo, średnio, dobrze?”

Pytam o jakiś szczególik, którego nieznajomość byłaby dowodem, że mojego listu nie przeczytali.

Daję im prezent. Jest to mała książeczka „Przyjaciele w niebie”. [oferta książeczki TUTAJ]

Będę też dawał „Boże krówki” – krówki które kryją w sobie cytaty ze świętych.

Daję im deklarację, z prośbą o przeczytanie, wypełnienie, podpisanie i odniesienie.

Żegnam się uśmiechem, podaniem ręki i dobrymi życzeniami.

Tegoroczna deklaracja wygląda tak:

Zgłoszenie kandydata do bierzmowania

Nazwisko:
Imiona:

Data urodzenia: dzień …………….….., miesiąc ………….…….., rok ………….……..

Miejsce urodzenia …………………………………………………………………

Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….………………………………………………………………………….

Telefon kandydata (jeśli posiada): ……………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail kandydata (jeśli posiada): (pisz bardzo wyraźnie) …………………..………………………………………..

Parafia zamieszkania: ……………………………………………………….………………………………………………………………

Parafia i rok Chrztu: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………………………………………………………………………………………….

i ich telefony ……………………………………………………………………………………………………………………………………

i ich adres zamieszkania (jeśli jest inny od danych kandydata) …………………………………………………………….

Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne wymagania, dawne nazwisko) ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

(Dla rodziców) W razie pierwszego złamania zasad przez kandydata: (proszę zakreślić wybór i uzupełnić dane):

Proszę o SMS na numer:
Proszę o telefon (ew. poczta głosowa) na numer:
Proszę o e-mail na adres:
Proszę o wysłanie listu na adres:
Nie trzeba zawiadamiać, dziecko wszystko mi powie

Deklaracja kandydata:

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) i  wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.

…………………………………………….

(czytelny podpis kandydata)

Deklaracja rodziców:

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z  obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) oraz konsekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.

…………………………………………….

(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

Deklaracja księdza przyjmującego kandydata:

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie

przygotowania do przyjęcia Bierzmowania

……….…….………………… ……………………………………….

Pieczęć (miejscowość i data) (podpis księdza)

uwagi:

PRZYGOTOWANIE do bierzmowania

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z  zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.

Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta w szkole wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak takiej zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Formularze usprawiedliwienia znajdować się będą w materiałach dla kandydata. Istotnym elementem formularza jest potwierdzenie złożenia usprawiedliwienia, które ksiądz podpisuje i oddaje kandydatowi. Kandydat na wypadek niejasności ma obowiązek to potwierdzenie przechowywać.

Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszej deklaracji. Usprawiedliwienia można składać tylko w kancelarii, bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie. Jego telefon to 501 231 895.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, nie wykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

6. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu, najczęściej w soboty o 11.00. w auli internatu w Golądkowie. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności, nawet tych usprawiedliwionych, lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

7. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały-zadania do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej – najlepiej w chwili usprawiedliwiania nieobecności.

Materiały, systematycznie uzupełniane, kandydat przynosi na spotkania w Golądkowie. Brak materiałów lub brak zadanej pracy powoduje konieczność indywidualnego spotkania. Spotkania takie będą najczęściej umawiane w soboty o godz. 8.00 w kancelarii parafialnej.

8. W ramach przygotowania zorganizowane będą wyjazdowe rekolekcje weekendowe.

9. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

Gdy odniosą deklarację będzie krótka rozmowa – upewnienie się, że podpisy zostały złożone świadomie.

Wręczę im okładkę z powtórzonymi zasadami z deklaracji oraz terminami spotkań na cały rok.

Zaproszę na wrześniowe spotkanie.

We wrześniu organizacyjne spotkanie będzie przypomnieniem kształtu i zasad przygotowania oraz serdecznym zaproszeniem na wspólny festyn.

 

4 thoughts to “Jak zacząć?”

  1. Księże – popieram! U nas od dwóch lat mam indywidualne spotkania z kandydatami (kwadrans – takie skrutynium – broń Boże egzamin); a mam ich około 80. Nowy rocznik będzie miał 150! Ale to nic. Dla nich trzeba znaleźć czas 🙂 Od ubiegłego roku zaproponowałem w weekend wrześniowy rekolekcje ewangelizacyjne połączone z integracją, zabawami i niedzielnym obrzędem przyjęcia do deuterokatechumenatu. Fundujemy im obiad, słodycze na cały dzień (zwłaszcza w sobotę). Są zachwyceni! A zasady te same, co u księdza. I nie ma kłopotów! Jest wzruszenie na finale i tak myślę – wdzięczność.

  2. Pytanko mam: rozumiem, że przygotowanie do bierzmowania trwa u Księdza jeden rok szkolny? Bo u nas synod uchwalił trzyletni okres przygotowania, więc się zastanawiam jak ewentualnie tę propozycję dostosować… Pozdrawiam.

    1. Wkomponować w całość, najlepiej jako pierwszy element.
      Dla mnie rok dobrych przygotowań to czas optymalny. Trzy lata to najczęściej czysta teoria.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *