Szacunek dla przygotowujących się do bierzmowania

Jeśli zaprosisz kandydatów do bierzmowania na spotkanie, na którym sam do końca nie wiesz co im przekazać, jeśli będzie one miałkie treściowo i nijakie w formie, to… jest to brak szacunku dla kandydatów. Przypomnij sobie co sam czułeś na jakiś byle jakich szkoleniach, które nic nie wniosły a jedynie zabrały ci czas. Oni mają prawo czuć to samo. Czytaj więcej

Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania (1975)

Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania (1975)

1. Sobór Watykański II zalecił w Konstytucji o liturgii świętej, aby obrzędy sakramentów świętych zostały rozpatrzone i dostosowane do potrzeb naszych czasów; zezwolił również na zastosowanie w szafarstwie sakramentów i sakramentaliów języków narodowych (KL nr 62; 63). Wykonując to polecenie, Kongregacja Kultu Bożego wydaje stopniowo nowe teksty poszczególnych obrzędów sakramentalnych.
Ojciec Święty Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej Divinae consortium naturae, wydanej 15 sierpnia 1971 roku, ogłosił przejrzane i opracowane na nowo Obrzędy Bierzmowania, zarządzając, by były one używane podczas udzielania sakramentu bierzmowania od 1 stycznia 1973 roku. Czytaj więcej