Zasady przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

W tym wpisie zajmę się zasadami i praktykami, które rządzą przygotowaniem do bierzmowania. Będę brał niektóre punkty znalezione w Internecie i opatrywał je komentarzami.

„Możliwa jedna nieobecność na spotkaniu w ciągu całego cyklu – usprawiedliwiona przez rodziców.”

Hm, mocno restrykcyjne. Czy można karać (a odsunięcie od bierzmowania będzie pewną karą), za losowe, niezawinione systuacje? Zwłaszcza, że można sobie wyobrazić sposób nadrobienia luk. Ja czasem daję nieobecnym, oprócz pisemnych materiałów ze streszczeniem treści spotkania, płytę z archiwalnym nagraniem katechezy. A potem na spotkaniu indywidualnym sprawdzam, czy ktoś to obejrzał i co zostało.

„Comiesięczna spowiedź potwierdzona przez spowiednika.”

Na podstawie czego nakładamy taki przymus na kandydata? Czy jest gdzies takie przykazanie? Nawet w seminarium, gdzie zachęcano do częstszej i regularnej spowiedzi nie rejestrowano jej – dlaczego więc robi się tu coś takiego przy bierzmowaniu?

„Wymagana dwukrotna opinia katechety – pierwsza na drugie spotkanie, druga pod koniec cyklu spotkań. W przypadku dwukrotnej negatywnej opinii katechety skreślenie z listy kandydatów.”

To bardzo ważne i dobre. Nie wiem czy potrzeba dwa razy. Ja na początku zapowiadam – jeśli twój katecheta powie „nie” ja też powiem „NIE”. Polemizowałbym tylko z opinią – by nie zadręczać katechety. Wystarczyłby podpis – wyrażenie zgody i ew. możliwość jakiegoś dopisku.

„Wypełnienie wymagań kandydaci potwierdzają poprzez zbieranie wpisów w dzienniczku przygotowania. Proszę traktować go jako formę pomocy i mobilizacji, a nie jako narzędzie kontroli i represji.”

Przepraszam bardzo, ale wbrew pobożnym życzeniom indeks, który będzie się sprawdzać z natury rzeczy będzie narzedziem kontroli i sankcji, gdy ktoś nie wypełnił wymagań.

 „w małych grupach (10-12 osób)”

Hm, znam ja dynamikę małych grup. 10-12 osób to nie jest mała grupa. Rozumiem problemy z brakiem animatorów, ale jeśli w grupie ma być 12 osób to… jest to w dużej mierze bez sensu.

„18. Organizując obrzęd bierzmowania należy zatroszczyć się o: (…)  Komunię świętą pod dwiema postaciami”

Świetny pomysł!

„(spotkania odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca)
1.Wpisanie kandydata do sakramentu bierzmowania (wrzesień)
2.Przyjęcie różańca przez kandydatów do sakramentu bierzmowania (październik)
3.Procesja wstawiennicza za zmarłych (listopad)
4.Przejęcie światła i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (grudzień)
5.”Wdzięczne kolędowanie” przy żłóbku (styczeń)
6.Przyjęcie medalika i ofiarowanie swojego powołania (luty)
7.Dopuszczenie kandydatów do sakramentu bierzmowania (marzec)
8.Podjęcie pokuty i wdzięczności za odkupienie (kwiecień)
9.Przyjęcie Pisma Świętego i zawierzenie Maryi (maj)
10.Przyjęcie błogosławieństw i poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa (czerwiec)”

Groch z kapustą. Kryterium doboru tematów jest pobożnościowo – okolicznościowy. Ani tu ewangelizacji, ani katechumenatu, ani mistagogii. Dodam, że często ten groch występuje.

Kandydat jest zobowiązany do zachowania właściwej postawy świadczącej o przynależności do Kościoła w każdym miejscu i o każdym czasie.

Przykład zasady, która jest niejasna i może być różnie interpretowana. Generalnie oczywiście słuszna, ale czy możemy jasno i precyzyjnie okreslić, że została przekroczona? Czy pilne chodzenie do szkoły jest świadectwem właściwej postawy chrześcijanina? Zapewne tak. Czy wagary kłócą się z taką postawą? Zapewne tak. W jakim przypadku jednak będziemy mogli powiedzieć, że zasada została złamana? Czy po jednej godzinie wagarów? Czy potrzeba siedmiu dni, a może trzydziestu?

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się na dwóch płaszczyznach.

Uczestnictwo i zaangażowanie w życie Kościoła.

Obejmuje:

1.Uczestnictwo we Mszy św. świątecznej i niedzielnej – godz. 18.00.
2.Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych w każdy trzeci piątek miesiąca – godz. 19.00. (Zastrzega się możliwość zmiany terminu w danym miesiącu. Kandydaci wcześniej zostaną o tym poinformowani).
3.Udział w nabożeństwach:
–      różańcowym – 10 razy, (dlaczego nie 9 lub nie 11 razy?)

–      adwentowym (Roraty) – 6 razy, (dlaczego nie 5 lub nie 7 razy?)

–      Droga Krzyżowa – 3 razy, (dlaczego nie 2 lub 3 razy?)

–      Gorzkie Żale – 3 razy, (dlaczego nie wystarczy raz?)

–      majowych – 10 razy. (dlaczego nie 20 razy?)

a tu inne:

d) uczestnictwa w nabożeństwach: różańcowym (październik), roratach
(listopad/grudzień), drodze krzyżowej (marzec/kwiecień), gorzkich żalach
(marzec/kwiecień), majowym (maj) – wystarczy wziąć udział w jednym nabożeństwie z
każdego rodzaju. (w tej parafii wystarczy tylko po jednym, by zaliczyć)

Swoje uwagi dopisałem na czerwono. Chcę zwrócić uwagę na arbitralność tych ustaleń i zobowiązań. Ktoś stwierdził, że tak mniej więcej na trzeciej części trzeba uczestniczyć. Tymczasem nabożeństwa te nie są potrzebne do zbawienia i można być bardzo dobrym chrześcijaninem nie uczestnicząc nigdy w żadnym z tych nabożeństw. Arbitralność dotyczy także wyboru nabożeństwa – „zapomniano” o Pierwszych Piątkach o czerwcowym i procesjach z okazji Pierwszej Niedzieli.

Nie bardzo też rozumiem dlaczego zobowiązuje się kandydatów do udziału w niedzielnej Mszy Świętej o godz. 18.00. Być może są jakieś racje – może specjalne nauczanie? Niestety nie ma o tym mowy.

Zakończyłeś/aś pierwszy etap przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
Czas rozpocząć część drugą.
Pamiętaj jednak, że wraz z wyższym „levelem”
wzrasta też poziom trudności i wymagań.
Jako ekipa przygotowująca życzymy powodzenia!

Podkreślenie moje – fajny ten level. Ja bym się jednak wstrzymał przed „poetyką” pokonywania trudności, by dopaść do celu.

(nie ma grup koedukacyjnych)

I bardzo dobrze – jeśli tylko są możliwości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *